گاهی آرام و دلنواز گاهی سخت و خشن گاهی شاد و رقص آور ، گاهی پر از غم ، زندگی را باید احساس کرد

۳ مطلب با موضوع «دکلمه» ثبت شده است

عاشقی دردسری بود نمیدانستیم

عاشقی دردسری بود نمیدانستیم

عاشقی دردسری بود نمی دانستیم

حاصلش خون جگری بود نمی دانستیم

پر گرفتیم ولی باز به دام افتادیم

شرط ، بی بال و پری بود نمی دانستیم

دخترم با تو سخن میگویم

دخترم با تو سخن میگویم

شاعر : مهدی سهیلی

دکلمه : نگار هادی

تنظیم : اکبر ترکان 

۱ نظر
تو پلک میزنی و آفتاب میشود

تو پلک میزنی و آفتاب میشود

شاعر : شیدا نوروزی

دکلمه : مهری خوبان

میکس : عادل علاءالدینی