خدایا از دست اینا به کجا باید پناه برد.

بیزگیل یک کلمه کاملا من درآوردی هستش و استفاده از این کلمه به هر شکل برای دیگران جذابیتی نخواهد داشت ( شاید ) بجز برای خود شخص سازنده، این واژه به معنی انسان هایی هست که خارج از مدار درستی که عموم مردم در حرکت هستند حرکت میکنند ( خودمم گاهی اینجوری هستم ) که از امشب بیشتر در رفتارم دقت نظر خواهم داشت و گاهی دیده شده دیگران را هم به اشتباه می اندازند ، در آینده بیشتر در باره اینجور اشخاص خاص دستخط ارسال میکنم .

 از این نوع میشود به صاحبان تصویر فوق اشاره کرد که همیشه با دیدن این نوع اشخاص سوالی به وجود می آید ، واقعا چرا ؟

جوابش و نمیدونم اما همیشه برام جالب بوده که متوجه این نوع موضوعات یا احوالات باشم.

در کل چیز جالبی هستش که نباید ازش سرسری عبور کرد ، دوست عزیزم که نمیخواهی نوعی بیزگیل باشی، توجه کن ، شب ها برای خوابیدن و خواب دین هست و روزها برای فعالیت ، شما میتوانید یک ساعت برای اینجور کارها اختصاص دهید .

در کل روز برای کار ،  درس ، طلاش و همینطور در روز میتوانید تنها یک ساعت از وقت با ارزشتان را به اینجور موارد کم ارزش اختصاص بدهید ، متشکرم

پ.ن:

۱.پست قبلی پاک شد به دلایل زیاد که به خودم مربوط میشه و شما راحت باشید که هیچ تاسیری در این حذف مطلب نداشتی .

۲.جالب تر اینکه این مطلب از همه مطالبم بیشتر بازدید داشت ؟! فکر کنم رباط های عزیز درست متوجه نمیشدند یا از دیدن تعداد غلط ها در پست لذت میبردند ، در کل شما در پست هاتون از نوشتن غلط املائی تا جای ممکن خود داری کنید.

نیایش:

خدایا از اینکه این مطلب و میخونی ممنونم، دوستت دارم (بوس).

خدایا آنان که دوستم دارند را محافظت کن .