اتفاقات زیادی در زندگی و روزمرگی آدمها رخ میده که شاید هیچوقت دیگه تکرار نشه اما  بعضی از اون اتفاقات تا عمر داری در خاطرت باقی میمونه مثل این اتفاق که بی اندازه خنده داره ، اما (بعدا بری یک گوشه و در تنهایی ، هی یادت بیاد و هی بخندی) و البطه دوست نداری دیگه هیچوقت برات پیش بیاد ، مثلا بری و سوار یک ماشین اشتباهی بشی ، نگاه و خنده ملیح راننده محترم ماشین اشتباهی و به جان مبارک بخری و  بسرعت و با یک حالت نادم و پشیمان که کمی هم آلوده به تعجب و خشم و خجالته خیلی سریع پا بفرار بگذاری و دور و دورتر بشی تا هیشکی مخصوصا اون راننده محترم نبینتت ، اما بدبختی اصلی تازه اونجایی شروع میشه که ماشین اصلی پشت سر اون ماشین اشتباهه باشه و رانندش دوست ، فامیل ویا هرکس دیگه ای که هست بی وقفه درحال خنده باشه و با سر به راننده جلویی نشونت میده و اونم از تو آینه با حالت بسیار زیبایی به خنده هاش ادامه میده خدایا من و کلا پاک کن .