چند وقتی بود که میخواستم برم تعمیرگاه گوشی و بدم درستش کنن یا وقت نمیشد یا انقدر قیمت بالا بود که منصرف میشدم ، تا اینکه یک روز گوشی از دستم افتاد و کلا درست شد ، بله درست شد ، خیلی خاص و عجیب بود اما ممکن.

بعد یک رمز گذاشتم روی گوشیم و فردای همون روز هرچی فکر کردم رمز چی بود یادم نیومد که نیومد .

به هر حال دیگه چاره ای نبود باید کاری میکردم ، بردمش تعمیرگاه و آقای تعمیرکار گفت گوشیت اگر به گوگل وصل باشه نیاز به فلش نیست. خوب گوشی و سیم هردو وصل بود اما نمیدونم چی شد که آخر کار باز هم فلشش کرد و تمام اطلاعات پرید از شانس بدم تمام شماره ها هم روی گوشی ذخیره شده بود که پاک شد .

بگذریم الان چند هفته هست که گوشی درست شده از میون اون همه شماره فقط منتظر یک نفر بودم که بهم زنگ بزنه تا شمارش بیفته رو گوشیم که اون هم زنگ نزد. خیلی ناراحت بودم داشتم یواش یواش فراموش میکردم تا همین چند دقیقه پیش که تماس گرفت و گفت : کجایی پدرام ؟ چند هفته هست که گوشیم و فلش کردم تمام شماره هام پاک شده با بدبختی و خیلی شانسی شمارتو پیدا کردم .

یک برنامه مسابقه اطلاعات عمومی بود که به دوستم پیشنهاد داده بودم شرکت کنه آخه آگاهی و آی.کی.یو فوقالعاده بالایی داره ، خودمم اونجا با شمارم ثبت نام کرده بودم اتفاقی یاد اون مسابقه افتاده بود و وقتی رفته داخل برنامه متوجه شده شمارم اونجاس.

خدارو شک که پیدا کرد و زنگ زد‌.

دوست خوب نعمته ...

دلم براش تنگ شده بود ‌‌.