صدای بدی میده ، دائم درحال جیغ کشیدن ، هم آبروم رفت هم اعصابم و بکل داغون داره میکنه چند بار با پا مهکم تو سرش زدم شاید صداش کم بشه یا کلا قطع بشه اما نشد ، فایده ای نداره باید دنبال راه علاجش باشم ، نمیشه که هر روز این صدای آزار دهنده و مزاحم همراهم باشه و کاری نکنم ، صبح شده میخوام برم سر کار اما نگرانی همون صدای دلخراش منو مستاصل کرده ، امروز دیگه میرم تعمیر گاه و صدای این لنت ترمز لعنتیو برای همیشه صاکت میکن .

آقای تعمیر کار لنتارو تعویز کرد و گفت کاملا درست شده امّا نشد ، دقیقا یک ساعت بعد از خروجم از تعمیرگاه بود که صدا دوباره شروع شد ، خدایا ، اینبار خیلی بدتر از قبلش شده ، داخل خیابون پشت چراغ راهنمایی تا ترمز میزنم همه بهم نگاه میکنند اما نگاه بعضی ها با بقیه فرق داره ، نگاه ترحم آمیز ، انگار پیش خودشون میگن ( بیچاره کلی پول داده حالا این صدارو هم باید تحمل کنه ) یا ( جنس چینی همینه دیگه ). متاسفانه هردو درست بود ...

شب رفتم تو اینترنت داخل یکی از همین سایت ها که آموزش میدن چند تا کلیپ در باره لنت ترمز ، تعویض و شناخت کیفیت لنت ها نگاه کردم.

شب ساعت ۲۱ لباس پوشیدم و رفتم تو پارکینگ جک و زدم زیر ماشین و لنتهایی که از قبل خریده بودم و با لنتهای بوگندوی چینی تعویض کردم ، استارت ماشین و زدم و رفتم تو خیابون که متوجه شدم ، یا علیییییییییی ، لاستیک ماشین داره درمیاد ، اونجا بود که متوجه شدم لاستیک جلو سمت رانندرو اصلا صفت نکردم .

کنار خیابون چرخ و صفت کردم و راه افتادم ، از اون روز چند هفته میگذره و هیچ صدایی در کار نیست ، مهمتر اینکه لنتایی که خریدم ایرانی بودن ، خیلی ارزون و با کیفیت .

پ.ن:

۱.کس نخوارد پشت من جز ناخن انگشت من.

۲.تصمیم گرفتم از این ببعد از همین لنت ترمز استفاده کنم .

۳. تعویض درسته یا تعویز ؟