حقیقت نمیدونستم کریسمس چه روزی هستش به همین دلیل امروز به حضرت مسیح (ع) و مردمش تبریک میگم ،خیلی دوستتون دارم یا عیسی مسیح (ع) ...

"عیدتون مبارک"

.

.

.

پ.ن: 

۱.آهنگ متن " کریسمس مبارک مری کریسمس" 

۲.عجب روزی بود -