به زبان صاده ، میشود گفت خوشبخت ترین انسانها کسانی هستند که از عطر و رنگ خاص امام زمان همیشه در زندگی آنها وجود داشته است ، هرگز آن آقای مهربان را فراموش نکرده اند و برای آمدنش از ته قلب دعا میکنند.

خدارو شکر که شما هم از صاحبان این اندیشه هستید .⚘

.

.

.

پ.ن :

۱.سلام آقا

۲.موسیقی متن از حسین حقیقی با نام هزار سال