همه‌ ما، تسک‌هایی در ذهن داریم که می‌خواهیم آن ها را تبدیل به عادت کنیم مانند ورزش کردن، یاد گرفتن یک مهارت خاص و یا کار ساده ای مانند مرتب کردن روزانه اتاق. عادت یک برنامه و جریان عادی رفتار است که به طور منظم تکرار می‌شود و به صورت ناخودآگاه بروز می‌کند.

مثلا مسواک زدن یک عادت است و به طور ناخودآگاه و حتما آن را انجام می‌دهیم. نیازی نیست هر روز درباره مسواک زدن و یا نزدن تصمیم بگیریم و یا در تو-دو لیستهای روزانه کاری به عنوان مسواک زدن تعریف کنیم. متوسط زمان لازم برای تبدیل یک کار به عادت به طور تقریبی ۶۶ روز است (از ۱۸تا ۲۴۵ روز متغیر است). بنابراین باید با روشی به طور میانگین ۶۶ روز خودمان را متعهد به انجام یک تسک مشخص کرده و بتوانیم روند انجام آن را مانیتور کنیم.

در این پست روشی که برای ایجاد عادت معرفی می‌کنم، Habit Tracker (ردیاب عادت؟!) است. در این روش بصورت ماهانه کارهایی که می‌خواهیم تبدیل به عادت شوند را تحت نظر می‌گیریم و با حواس جمع هر روزمان را طوری برنامه ریزی می‌کنیم که حتما این کارها را در آن انجام بدهیم. هبیت ترکر به صورت جدول ساده ای طراحی می‌شود که سطر اول یک تا سی/سی و یک روز و در ستون اول عادت ها نوشته می‌شود. با انجام هر عادت در روز مشخص خانه مربوطه رنگ می‌شود. هر سطر نشان دهنده زنجیره پیشرفت یک عادت است و هر ستون عادت‌های انجام شده در یک روز مشخص را نشان می‌دهد.

habit-tracker

من هبیت ترکرهایم را داخل بولت جورنالم(Bullet Journal) می‌کشم تا همیشه همراهم داشته باشم...